Elise Lindman

IDROTTSPSYKOLOGI

Leg psykolog & Idrottspsykolog

ELISE LINDMAN 

Jag erbjuder idrottspsykologiska tjänster för individer, grupper och organisationer. Själv har jag hela livet varit aktiv inom ridsporten, och är än idag. Jag arbetar bland annat med Riksidrottsförbundet SISU Idrottsutbildarna samt olika förbund, föreningar och skolor med psykologisk och idrottspsykologisk utbildning. 

Med passion för 

FRAMTIDENS IDROTT 

Jag tror på en framtid i idrotten där prestation ej ska kosta psykisk hälsa och där sunda idrottsmiljöer prioriteras. Jag tror på utbildade organisationer, tränare och ledare. Jag tror på tydliga regelverk och gränser, där de aktivas säkerhet och hälsa alltid står i centrum. 


För prislista, konsultationer och övriga frågor