Tjänster

Föreläsningar

Exempel på föreläsningsteman: psykisk hälsa och ohälsa, hållbar arbetskarriär, hållbar idrottskarriär,  stresshantering, prestationspsykologi, känsloreglering, ledarskap, idrottsföräldraskap, föreningskultur, motivation, karriärsavslut med mera.

Workshops

Föreläsning varvas med diskussioner och praktiska övningar. Workshopformatet kan vara särskilt aktuellt för studiegrupper, arbetsgrupper eller team. 

Individuella samtal

Inför alla enskilda samtalskontakter kommer vi tillsammans överens om upplägg, målsättning och ramar. Samtalen sker över video.  

Konsultation

Gör olika former av konsultationsuppdrag vid förfrågan. Exempelvis utbildningsmaterial, rådgivning och organisationsutveckling.